اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • پارامترهای مؤثر بر تقویت برشی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از ورق های frp

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1552
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در یک دهه گذشته با مطرح شدن بحث تقویت اعضاء بتن مسلح توسط ورق های  frp فصل جدیدی از مطالعات در این زمینه شکل گرفته است؛ که بخش قابل توجهی از این مطالعات، بر طراحی برشی اعضاء تقویت شده با frp متمرکز می باشد. بر اساس تحقیقات به عمل آمد، افزایش تقویت داخلی بوسیله ی آرماتورهای برشی بیش از یک مقدار مشخص نمی تواند باعث افزایش ظرفیت برشی و مقاومت نهایی تیر عمیق بتن مسلح شود؛ از طرف دیگر تقویت خارجی جان تیر عمیق نیز به منظور افزایش ظرفیت برشی به کمک الیاف پلیمری مسلح شده (frp) مورد بحث و بررسی است. تعیین ظرفیت باربری تیرهای بتن مسلح، همواره مورد توجه محققان و متخصصان بوده است. در این مقاله میزان تأثیر استفاده از ورق های  cfrp بر جان تیرهای عمیق به کمک مدل های آزمایشگاهی و تحلیل عددی انجام شده با استفاده از نرم افزار  ansys بررسی، و نتایج آزمایشگاهی با نتایج عددی مقایسه و ارائه شده است. در این تحقیق با استفاده از روش اجزای محدود غیر خطی، تیر عمیق با تکیه گاه های ساده تحت بار متمرکز مدل سازی و میزان اثربخشی مواد پلیمری مرکب cfrp بر مقاومت نهایی تیرهای عمیق بتن مسلح مورد مطالعه قرار گرفته است. با کاربرد ورق های  cfrpدر تقویت جان تیرهای عمیق، بار نهایی تیر به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. همچنین در این تحقیق با مدلسازی عددی تیرهای عمیق تقویت شده با ورقه های   cfrp به بررسی دیگر پارامترهای موثر از جمله تعداد لایه ها و نحوه آرایش ورق ها در میزان تقویت پرداخته شده است. وسپس با ارائه نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام شده، میزان اثر بخشی پارامترهای در نظر گرفته شده جهت تقویت تیرهای عمیق تعیین شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها