• تحلیل تاثیر اعوجاج اولیه بر رفتار ارتعاشی نانو صفحات گرافن دایره ای دارای سوراخ در قسم میانی بر اساس تئوری الاستیسیته غیر محلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 434
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  صفحات گرافن را می توان به عنوان یکی از مهم ترین کاندیداها در آینده نانوحسگرها قلمداد کرد. هم چنین از دیدگاه دیگر از میان رفتارهای مکانیکی مختلف، بررسی پاسخ سازه به شرایط ارتعاش همواره یکی از مسائل اساسی در حوزه طراحی اجزای سازه ای مانند ورق بوده است. از مجموعه موارد فوق الذکر ضرورت پژوهش حاضر قابل توجیه خواهد بود. در این پژوهش یک ورق گرافن دایره ای که دارای یک اعوجاج اولیه (نقص اولیه) را بعنوان مدل اصلی مدنظر قرار گرفته است که در قسمت میانی خود دارای سوراخ می باشد. برای تحلیل رفتار ارتعاشی صفحات گرافین موج دار از دو روش مکانیک پیوسته ی غیرمحلی و روش غیرپیوسته دینامیک مولکولی استفاده می شود و در این پژوهش از روش تحلیل به روش مکانیک پیوسته غیرمحلی استفاده گردیده است. برای تحقق این موضوع ابتدا معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیستم استخراج گردیده است و با استفاده از روش حل عددی طیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. از جمله مهم ترین نتایج این پژوهش این است که همان گونه که در مشاهده شد هر چه مقدار ri بیش تر می شود فرکانس ها بزرگ تر می شوند و این یعنی یک ارتباط مستقیم بین افزایش قطر سوراخ داخلی ورق با فرکانس ها وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها