• بررسی کمیت و کیفیت پسماند مطب های دندانپزشکی شهر سبزوار در سال 1394

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 498
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: پسماندهای تولیدی در مطب های دندانپزشکی به دلیل اثرات بالقوه زیست محیطی و خطرات بهداشت عمومی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف بررسی وآنالیز زباله های تولیدی در مطب های دندانپزشکی شهر سبزوار در سال 1394 انجام شد.

  روش کار: تعداد 59 مطب دندانپزشکی شهر سبزوار مورد مطالعه قرار گرفت. از هر مطب سه بار نمونه برداری در یک روز و در سه هفته متوالی انجام شد. پسماندها در محل به هشت گروه (شبه خانگی، عفونی، شیمیایی، پاتولوژیک، فلزات سنگین، برنده و نوک تیز، دارویی، رادیواکتیو) جداسازی و با ترازوی دیجیتال با دقت 0.01 گرم توزین شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: مقدار کل مواد زائد جامد توسط مطب های دندانپزشکی شهر سبزوار 152 کیلوگرم در روز بود. سهم تولید پسماند های شبه خانگی، عفونی، شیمیایی، پاتولوژیک، فلزات سنگین، برنده و نوک تیز، دارویی و رادیو اکتیو به ترتیب 40.1، 31، 4، 14.5، 1، 9.5، 0.0 بود.

  نتیجه گیری: با توجه به نوع و مقدار مواد زائد جامد دندانی، به ویژه زباله های عفونی و اثرات نامطلوب آن ها بر سلامت عمومی و محیط زیست، برای مدیریت زباله های دندانپزشکی می بایست آموزش به دندانپزشکان مطابق دستورالعمل های مربوطه در راستای کاهش در مبدا، جداسازی و بازیافت پسماند در داخل مطب انجام شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها