• تحلیل ارتعاشات سه بعدی موتور اینلاین چند سیلندر در حوزه زمان و فرکانس

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 350
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  نامیزانی حاصل از حرکت شتابدار اجزای موتورهای احتراق داخلی نظیر پیستون، باعث اعمال نیرو و گشتاور به تکیه گاه موتور می شود. این پدیده باعث ارتعاش موتور، ایجاد نویز، شکست یا تغییر شکل اجزای موتور و تکیه گاه می شود. مدل سازی ارتعاش موتور، ابزار مناسبی جهت مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف نظیر مشخصات فیزیکی اجزای موتور و مشخصات ارتعاشی دسته موتور بر دامنه ارتعاش و دامنه نیروهای وارده است. در تحقیق حاضر پس از ساخت مدل ارتعاشی جامع موتور اینلاین، معادلات ارتعاش سه بعدی یک موتور شش سیلندر استخراج و به روش عددی حل می شود. سپس پاسخ ارتعارشی بدست آمده در حوزه زمان و فرکانس تحلیل می شود. تاثیر مشخصات فیزیکی و ارتعاشی اجزای موتور بر پاسخ فرکانسی بررسی می شود. نتایج حاصل نشان می دهد زاویه لنگ و مشخصات ارتعاشی دسته موتور نقش مهمی در دامنه و فرکانس نیروها و ممان های اعمالی به تکیه گاه دارد. هم چنین دامنه نیروی اعمالی و دامنه ارتعاش موتور در راستای سیلندر، بدلیل نیروی اینرسی پیستون بسیار بیش تر از راستاهای دیگر است. مطالعه حاضر نشان می دهد نسبت فرکانس عکس العمل های اعمالی به فرکانس کاری موتور ممکن است تا دو برابر تعداد سیلندرها برسد. این نتایج در حوزه زمان و فرکانس بر هم منطبق هستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها