• مدیریت ریسک و بیمه برای دانشجویان در دانشگاه ها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 485
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  توسعه اقتصادی در جامعه مدرن منوط به وجود کسب و کارهای اقتصادی کارآمد بوده که خود نیازمند وجود بازارهایی به منظور جذب و تعیین بهینه منابع مالی ضروری است. بنابراین با استفاده از دانش مدیریت مالی، سرمایه گذاری و مهندسی ریسک به دلیل ایجاد زمینه های رشد و دوام در دنیای پیچیده و پررقابت تجاری لازم می باشد. دانش سرمایه گذاری در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای توسعه یافته صنعتی، بهبود زیادی نموده است. در ایران این علم جزء علوم نوظهور اما با رشد سریع می باشد و در دهه 80 شاهد رشد زیاد این حوزه در دانشگاه های ایران هستیم. هر چند یک بی نظمی و ترکیب در فرآیند مطالعاتی و تحقیقاتی موجود ملاحظه می شود و هنوز قطب های مطالعاتی همچون مدیریت ریسک، مالی رفتاری، مهندسی مالی و ... به طور صحیح سازمان نگرفته اند لکن کوشش ها به خصوص در دانشگاه های ایران بسیار ارزنده است. در این مقاله سعی شده است ارتباط بیمه و مدیریت ریسک، سیاست های مدیریتی در دانشگاه ها با توجه به الزامات جوامع امروزی بررسی شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها