• بررسی و ارزیابی میزان رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری (نمونه موردی: منطقه 9 شهرداری کلانشهر مشهد)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 386
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه صاحب نظران و اندیشمندان حوزه مدیریت بر اهمیت و جایگاه ارزیابی و مدیریت عملکرد به عنوان معتبرترین شاخص های اندازه گیری میزان پیشرفت جوامع و سازمان ها و نیز به منزله ی کلید حیاتی تحقق اهداف توسعه در ابعاد فردی و اجتماعی تاکید می ورزند (زارعی، 129:1390). ارزیابی عملکرد شهرداری به عنوان سازمان مسئول ارایه خدمات شهری می تواند به قوت ها و کمبود ها آن هم از دیدگاه شهروندان، کسانی که از این خدمات بهره مند می شوند کمک کند. این تحقیق از روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه صورت می گیرد و از اسناد کتابخانه ای نیز کمک گرفته شده است. حجم نمونه برای تهیه پرسشنامه طبق فرمول حجم نمونه کوکران با خطای 9 درصد 120 عدد محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی انجام گردیده است. در این تحقیق سعی بر آن است که میزان رضایت مردم از خدمات شهری منطقه 9 و بیش ترین و کم ترین رضایت مردم از خدمات ارایه شده به تفکیک سه ناحیه شهری مورد بررسی قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها