• تاثیر کالبد بر حرکت و پویایی کودک و نوجوان در طراحی مرکز پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/20
  • تعداد بازدید: 475
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حرکت یک نیاز انسانی و یک رفتار اساسی برای کودکان است که باعث حمایت و تقویت رشد متعادل و همه جانبه آن ها می گردد. کودکانی را که حرکت نمی کنند و در نهایت فقط «تابعیت» فرا می گیرند به پروانه هائی که به نیمکت هایشان سنجاق شده اند تشبیه می کند. بنابراین از این نیاز انسان به پویایی فیزیکی- ذهنی نباید توسط استانداردهای ساکن انفعالی جلوگیری شود، بلکه راه حل پویا و سودمند در این رابطه، پیرو این شعار است. "سکون به حد ضرورت، حرکت به حد امکان" این شعار بخش مهمی از عملکرد یک محیط آموزشی فعال است. درون هر کودک انگیزه ای برای خلق کردن وجود دارد که آماده بیدا شدن است، اما به وجود آوردن شرایط به منظور حمایت از تلاش های خلاقانه ی کودکان به ما بستگی دارد. اگر قرار است انسان خلاقانه عمل کند به دو ویژگی امنیت روانی و آزادی روانی نیاز خواهد داشت. باید به این نکته توجه نمود که زیبایی تفکر کودک در نامقید بودن آن است. دنیا در نظر کودکان قابل انعطاف و مطابق اراده نوجوان تاثیرگذار است. هدف کلی پژوهش شناخت عوامل کالبدی موثر بر حرکت و پویایی، بررسی تعامل کودک با محیط و هم چنین تاثیر کالبد بر پویایی و تحرک کودکان است. در پژوهش حاضر از روش تحقیق ترکیبی (کمی، کیفی) استفاده شده است ابتدا عوامل موثر بر محیط و پویایی و حرکت کودکان به روش کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد سپس با استفاده از عوامل و متغییرهای موثر از مبانی نظری پرسش نامه ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها