همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • محاسبه حداکثر بارش محتمل 24 ساعته با استفاده از فاکتور بیشینه سازی رطوبت در چند نمونه اقلیمی ایران

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/05/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/05/08
  • تعداد بازدید: 304
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به اهمیت بارندگی و مخاطرات آن برای انسان و سازه هایی از قبیل انواع سدها، این پژوهش با هدف بررسی محاسبه حداکثر بارش محتمل با استفاده از فاکتور بیشینه سازی رطوبت در داده های تاریخی به انجام رسیده است. بدین منظور از 7 ایستگاه منتخب با توجه به طبقه بندی اقلیمی دومارتن در سطح کشور استفاده شده است. حداکثر بارش 24 ساعته رخ داده در داده های مشاهداتی (2016-1987) استخراج گردیده و با توجه به فاکتور بیشینه سازی رطوبت (نسبت مقدار آب قابل بارش در کل دوره اقلیمی به آب قابل بارش حداکثر بارندگی رخ داده در ایستگاه موردنظر) حداکثر بارش محتمل محاسبه گردیده است. نتایج نشان داد حداکثر بارش محتمل در ایستگاه های سقز و مشهد، بیش ترین اختلال را حداکثر بارش رخ داده در داده های تاریخی دارد. هم چنین در اقلیم های مرطوب و خیلی مرطوب، اختلال حداکثر بارش محتمل و حداکثر بارش رخ داده به حداقل می رسد و دلیل آن نزدیک بودن رطوبت حداکثر در زمان وقوع بارش به رطوبت حداکثری که در کل داده های تاریخی وجود دارد می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها