• مطالعه عددی تاثیر میانقاب مصالح بنایی بر رفتار لرزه ای قاب دارای اتصالات مختلف

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 384
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  آسیب پذیری قاب های مرکب در زلزله های گذشته لزوم بررسی رفتار این گونه سازه ها حین زلزله را با اهمیت نموده است. در این پژوهش قاب فلزی یک طبقه و یک دهانه پرشده با میانقاب مصالح بنایی آجر سفالی در نرم افزار abaqus مدل سازی شده است. پس از صحت سنجی مدل ساخته شده با نتایج آزمایش تجربی نخست اندرکنش قاب و میانقاب در مدل های مسلح شده با آرماتور و نبشی به صورت المان قائم و افقی در وسط تیر و ستون قاب فلزی، مورد بررسی قرارگرفته است. بر اساس نتایج حاصل شده وجود میانقاب در رفتار درون صفحه و خارج صفحه تأثیرگذار بوده و هم چنین مدل تسلیح شده با نبشی قائم در وسط تیر از جابجایی کمتری برخوردار بوده و رفتار بهتری نسبت به مدل های تسلیح شده با آرماتور به صورت افقی و قائم و مدل نبشی افقی در وسط ستون را دارا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها