• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/29
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/29
  • تعداد بازدید: 278
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  برای احیاء مفهوم محیط زیست شهری باید تحت عنوان محیط زیست اول آشنا گردید. محیط زیست نوعی مدیریت طبیعت محسوب می گردد. که آن سیستم طبیعی حفظ و حراست می گردد و اساس آن نیز بر این اصل می باشد که چگونه می توان جهت احیاء محیط زیست و لذت بردن از طبیعت منابع طبیعی و فرهنگی را مورد بازدید قرار داد. بدون آنکه تاثیرات زیانباری بر این منابع با ارزش داشته باشد. با تشدید مشکلات زیست محیطی ناشی از پیشرفت های انسانی و بخصوص صنعت در جوامع گوناگون و در کنار این مشکلات فراگیر بی حد و مرز از یک سو و رشد فزاینده جمعیت شهری از سوی دیگر و به تبع آن افزایش نیازهای متنوع انسانی در گروه های گوناگون و هزاران مشکل دیگر باعث گردیده است که انسان برای جلوگیری از این خطرات برای بهتر زیستن تفکری جدید را در ارتباط با محیط زیست شهری خود ارائه نماید. و رابطه شهروندان را با طبیعت بهبود بخشد. به طوری که با شناخت هر چه بیشتر ویژگی های محیط زیست به درک بهتری از محیط زیست بخصوص محیط زیست شهری برسد. تا با تعدیل خواسته ها به محیطی سالم برای بقاء و مصون ماندن از بلایای طبیعی محیط زیست شهری خود را از بین نبرده بلکه آن را بهتر از گذشته حفاظت نماید. در این پژوهش سعی بر آن داریم تا به احیاء مفهوم محیط زیست شهری شهر صدرا را مورد بررسی و میزان اهمیت آن را مشخص نمائیم. این پژوهش با توجه به اهداف ارائه شده از نوع پژوهش های توصیفی- تحلیلی و نیز با توجه به ماهیت و روش آن از نوع اسنادی- کتابخانه ای است که می توان از نتایج بدست آمده در این پژوهش جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها