• بررسی استفاده از ظرفیت خود پالایی کانال انتقال فاضلاب تا محل تصفیه خانه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 341
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در روند طراحی شبکه های فاضلاب رو، ظرفیت لوله های حامل فاضلاب در کاهش بار آلی و تصفیه آن در نظر گرفته نمی شود. با در نظر گرفتن ظرفیت لوله ها، می توان از شبکه های فاضلابرو به عنوان بخشی از سیستم تصفیه فاضلاب استفاده شود. تصور ساخت تصفیه خانه های کوچک برای همه کارفرمایان تصور ایده آلی است و در همین راستا موضوع تغییرات کیفی فاضلاب در فاضلابروها و کاهش بار آلی آن به لحاظ اقتصاد طرح مهندسی اهمیت ویژه ای خواهد داشت. تصفیه خانه های کوچک تر علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری اولیه کم تر بهره برداری ساده تری نیز خواهند داشت. اهمیت موضوع زمانی دو چندان می گردد که زمان ماند هیدرولیکی فاضلاب در شبکه و خطوط انتقال قابل توجه باشد. به بیان دیگر هر چه طول شبکه بیش تر گردد ملحوظ داشتن بحث فرآیندهای شیمیایی و میکروبی درون فاضلاب روها در طراحی تصفیه خانه ها ضرورت بیش تری می یابد. فاضلاب روها دارای پتانسیل قابل ملاحضه ای در کاهش مواد آلی ارگانیک و مواد مغذی در طی فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که به طور طبیعی در فاضلابروها اتفاق می افتد می باشد. اثر این فرآیندها بر روی cod و bod و نیتروژن و فسفر موجود در فاضلاب می تواند قابل ملاحظه باشد. در حالی که فاضلاب در درون فاضلابرو در حال انتقال است تغییراتی در ترکیبات آن رخ می دهد. نتیجه خالص این تغییرات، بار آلی کم تر در هنگام ورود به تصفیه خانه و بنابراین هزینه کمتر برای ساخت و نگهداری تصفیه خانه می باشد. در حال حاضر مهندسان اثر این تغییرات را هنگام طراحی تصفیه خانه در نظر نمی گیرند. این موضوع تا اندازه ای مربوط به پیچیدگی فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی موجود در فاضلابروها و رابطه بین این فرآیندها می باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی امکان وجود این فرآیندها در شبکه فاضلاب تهران و بررسی اثرات آن می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها