• اقتضائات فضایی و کالبدی در طراحی مرکز بازی های بومی با نگرش اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 255
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به زندگی تک فرزندی، آپارتمان نشینی و ... بیشتر بازی ها به سمت بازی های رایانه ای و فضاهای مجازی ختم می شود لذا کودکان از ارتباطات اجتماعی و فرهنگ و سنن بومی و سنتی خود دور می مانند. و با توجه به فرموده ی رهبر معظم انقلاب باید در خصوص احیا و ترویج بازی های بومی گام برداریم. از نظر اسلام تیراندازی، سوارکاری و شنا بهترین بازی و سرگرمی است. زیرا اسلام معتقد است که بازی، موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی فرد می شود. هدف این مطالعه، اقتضائات فضایی و کالبدی در طراحی مرکز بازی های بومی با نگرش اسلامی بود. جامعه آماری تحقیق را کودکان و نوجوانان جامعه اسلامی تشکیل می دادند. پژوهش از نوع ترکیبی می باشد، که در مرحله اول با روش استدلال منطقی آیات و روایات با ویژگی فضایی بازی های بومی سنجیده شده و در مرحله بعد با روش اجماع خبرگانی و نظر کارشناسان معماری و روان شناسی کودک الگوهای طراحی فضایی تطبیق نموده است. پرسشنامه ی 24 سوالی در 12 گروه بازی های بومی با مقیاس 5 طبقه بندی شدند از آزمودنی ها خواسته شد تا میزان موفقیت خود را از 1 (کاملا مخالفم) تا 5 (کاملا موافقم) نشان دهند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل استفهام با ایجاد چرخه ای از قیاس و استقراء استفاده شد. برای احیای بازی های بومی چه نیازهای فضایی و کالبدی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال یافته ها نشان داد که بیش ترین میانگین در نیاز به فضای بزرگ مربوط به بازی های قایم باشک، وسطی و الک و دولک می باشد. بیش ترین میانگین در پیچیدگی فضای مربوط به بازی قایم باشک می باشد و...

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها