• شناسایی موثرترین عوامل بر توسعه گردشگری حلال شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 378
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  این پژوهش باهدف توسعه پایدار گردشگری حلال در شهر مشهد انجام شد. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری را تعداد 7 نفر از خبرگان حوزه گردشگری تشکیل داده و با توجه به محدود بودن جامعه اماری، روش نمونه گیری روش تمام شمار بوده، بنابراین حجم نمونه تحقیق نیز 7 نفر درنظر گرفته شده است. در این پژوهش توسط تحلیل شبکه ای فازی، وزن مؤلفه ها را بدست آورده و بر اساس آن اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از روش تاپسیس وزن هریک از معیارها براساس نظرسنجی از خبرگان بدست آمده و فاصله هر یک از مؤلفه ها را از ایده آل مثبت و ایده آل منفی محاسبه شد هر گزینه ای که cc بزرگ تری داشت گزینه بهتری بود. نتایج حاصل از رتبه بندی گزینه ها نشان داد که جاذبه مذهبی در توسعه گردشگری حلال، از اولویت برتری نسبت به سایر گزینه ها برخوردار است. پس از آن گزینه جاذبه تجاری قرار گرفته است و در جایگاه سوم بومی بودن محصولات جای گرفته است. هم چنین نتایج نشان داد که بیش ترین اثرگذاری را حمل و نقل بر توسعه گردشگری حلال مشهد خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها