• بهره گیری از راهکارهای پایداری معماری سنتی در طراحی جداره های خارجی مسکن امروزی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 247
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در معماری مدرن و با پیشرفت تکنولوژی، نیازهای اقلیمی و طبیعی ساکنین که در گذشته توسط خود بنا پاسخ داده می شد، به فراموشی سپرده شد و این نیازها به راه حل هایی تکنولوژیکی منجر شد. در این میان با گذشت زمان آثار مخرب ناشی از استفاده بیش از حد از سوخت های فسیلی و همچنین آثار روحی نامطلوب در ساکنین ناشی از دوری از طبیعت ظهور کرد. معماری که با هدف سامان بخشی به فضای زیست انسان شکل گرفته بود، در خلاف جهت اهداف خود عمل می کرد. لذا توجه معماران را به لزوم بازنگری در معماری و ایجاد راه حل های جدید در جهت بنای ساختمان هایی با فاکتورهای مصرف انرژی کم تر و تناسب با روحیات انسانی جلب نمود که امروزه این مباحث با عنوان معماری پایدار مطرح می باشند. نمای دو پوسته از محصولات این تفکر جدید در معماری می باشد که به استفاده کم تر از سوخت های فسیلی کمک می کند اما با بررسی معماری خانه های سنتی درمی یابیم که معماران گذشته نیازهای اقلیمی و روحی ساکنین را یک جا فراهم کرده اند. در این پژوهش سعی شده است بخشی از معماری سنتی که طبیعت را به خانه ها آورده و نیازهای اقلیمی را برآورده کرده است، بررسی شود و راهکارهای معماران گذشته الگویی برای طراحی مسکن امروز باشد. نتایج حاصل از تحقیق به ترکیبی از راه حل گذشته و راهکارهای امروزی منجر می شود که با حفظ ملاحظات اقلیمی، در جهت حفظ روحیه ساکنین و پیوند آن ها با طبیعت می کوشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها