• بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردمی در فرآیند نوسازی مشارکتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/02/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/02/22
  • تعداد بازدید: 474
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  سودمندی رویکردهای مشارکت جویانه در نوسازی های مشارکتی بافت فرسوده امری انکارناپذیر است و اهمیت حضور شهروندان در امر نوسازی بسیار با اهمیت است. از طرفی نبود راهکاری یکسان برای عمل نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده و متفاوت بودن انگیزه های موثر در شکل گیری نوسازی مشارکتی، راهکارهای متنوعی را در راستای تحقق این فرآیند می طلبد. این تحقیق با روش تلحیلی توصیفی و با استفاده از ابزار رایج کتابخانه ای ابتدا سعی دارد انواع الگوهای مشارکت مردمی و عوامل موثر بر آن ها بررسی کند و در ادامه این الگوها و انواع مشارکت مردمی را در فرآیند نوسازی به کار گیرد. در نهایت این تحقیق سعی در ارائه چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی انواع مشارکت مردم، عوامل موثر در مشارکت مردم و جلب مشارکت مردم در فرآیند نوسازی مشارکتی دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که می توان فرآیند نوسازی مشارکتی مبتنی بر مشارکت شهروندی را در قالب پنج بعد اجتماعی، اقتصادی، کالبدی شهرسازی، حقوقی ثبتی و اجرایی در نظر گرفت که هر یک از این بعدها در قالب سنجه هایی تعریف می شوند. در بخش جمع بندی، پیشنهادات و راهکارهایی در خصوص به کارگیری هر یک از ابعاد و عوامل موثر در فرآیند نوسازی مشارکتی اشاره شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها