• ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک تونل توحید

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/03/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/03/15
  • تعداد بازدید: 672
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ویژگی های واحدهای زمین شناسی مهندسی محل احداث تونل توحید از لایه های شن و ماسه با ویژگی قلوه سنگ تشکیل شده است که دارای درجات مختلفی از سیمانی شدن می باشند. سیمانی شدن در خاکهای درشت دانه سبب تشکیل چسبندگی میشود که اهمیت آن در مقاومت خاک قابل توجه می باشد. آزمایش بارگذاری صفحه بر روی لبه ترانشه و اعمال بار تا حد گسیختگی است. گسیختگی حاصله به شکل گوه ای خواهد بود که با تحلیل معکوس 3 بعدی گوه با اساتفاده از روابط تحلیل پایداری شیب میتوان ضری چسبندگی خاک را محاسبه نمود. البته برای این منظور زاویه اصطکاک داخلی خاک نیز باید مشخص باشد. مقدار این زاویه را میتوان با انجام آزمایش برش مستقیم ببرگ بر روی نمونه بازسازی شده به دست آورد. با توجه به دشواری تهیه نمونه دست نخورده از آبرفتهای درشت دانه و دشواری و هزینه بالای آزمایش برش درجا معمولاً بارآورد درستی از چسبندگی این خاکها صورت نمی گیرد. تمامی این آزمایشات به همراه سایر آزمایشات دیگر در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها