• بررسی تأثیر بدهی های خارجی دولت بر امنیت غذایی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 279
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله حاضر به منظور بررسی چگونگی و میزان تاثیرات بدهی های خارجی دولت بر امنیت غذایی در اقتصاد ایران انجام شده است. الگوی طراحی شده در این مقاله با استفاده از روش الگوی خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ardl) برای بدست آوردن رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها و از سری های زمانی داده های سال های 1362-1393 برای تخمین الگوهای مدل استفاده شده است. از پس از تاکید وجود رابطه بلندمدت طریق جدول بنرجی- دولادو، نتایج حاکی از آن است که بدهی های خارجی، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی و اثرات ناشی از جنگ تحمیلی، تاثیر منفی بر امنیت غذایی دارند. شایان ذکر است چنان چه استقراض خارجی موجبات سرمایه گذاری در امر تولید، اشتغال امور زیربنایی و زیر ساخت باشد اثرات آن به مراتب کم تر از ایجاد بدهی خارجی برای امر مصرف خواهد بود. افزایش بدهی خارجی یک کشور نیز باعث می شود سرمایه گذاری ناخالص داخلی کاهش یابد در نتیجه با افزایش نرخ بهره تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی کاهش می یابد، بنابراین قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت هم چنین امنیت غذایی و دسترسی به غذا کاهش می یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها