• بررسی و تحلیل تحولات انتقال تکنولوژی در آینده های محتمل

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 249
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  انسان می داند که سیر وقایع گذشته و حال بر آینده تاثیر دارند ولی قطعا نمی توانند مسیر آن را تعیین کنند. یک اصل علمی و حقیقت بنیادی در مورد آینده مشخص است و آن این که "بخشی از عواملی که در ساخت آینده دخالت دارند هنوز نیامده، شناخته نشده و حتی قابل شناسایی از پی نستند." بدین ترتیب همواره عواملی غیرقطعی در مورد آینده وجود دارند. از منظر برخی صاحب نظران آینده (آینده پژوهان)، نگاه انسان به آینده در 4 سطح قابل تبیین است یا به عبات دیگر4 نوع آینده قابل تمایز است: آینده ممکن، آینده باور پذیر، آینده محتمل و آینده مطلوب. آینده پژوهی در زمینه های مختلف به ویژه در حوزه تکنولوژی با توجه به گسترش روش های ان، به شیوه مهمی برای تصمیم سازی و سیاست گذاری مبدل گردیده است. انتقال تکنولوژی نیز به معنای فرآیندهای فعال که طی آن تکنولوژی (و دانش مربوط به آن) بین دو نهاد متمایز منتقل می شود نیز از این قاعده مستنثی نیست و امعان نظر به آینده انتقال تکنولوژی با نظر به تحولات سریعی که در حوزه فناوری اطلاعات، اینترنت اشیا، شبکه های اجتماعی مجازی، ایجاد فضای ابری، تجمیع و اشتراک داده ها بزرگ در فضای مجازی، پیشرفت های پدید آمده در زمینه هوش مصنوعی و تحولات سریع در حوزه پژوهش های اشتراکی علم و تکنولوژیک به صورت برخط، امری ضروری است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها