• تأثیر حمایت اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار شهروندی در جوامع برند آنلاین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/18
  • تعداد بازدید: 490
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر رضایت مشتری و رفتار شهروندی در جوامع برند آنلاین می باشد که برای این منظور 65 فرضیه طراحی گردید؛ جامعه آماری این پژوهش را تعداد 384 نفر از مشتریان اسنپ تشکیل داد؛ که برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه زو و همکاران (2016) استفاده شد که با توجه به نرمال بودن متغیرها از تحلیل عاملی و تحلیل مسیر با نرم افزار ایموس انجام گردید، نتایج نشان داد رضایت مشتری بر ارائه بازخورد به شرکت تاثیر مثبت دارد. رضایت مشتری بر پیشنهادات مشتری شرکت تاثیر مثبت دارد. رضایت مشتری بر کمک کردن به مشتریان دیگر شرکت تاثیر مثبت دارد. حمایت اطلاعاتی بر رضایت مشتری شرکت تاثیر مثبت دارد. حمایت هیجانی بر رضایت مشتری شرکت تاثیر مثبت دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها