• بررسی خشکسالی آب زیرزمینی با استفاده از شاخص های موجود و تعیین گستره آن در دشت لردگان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/06/12
  • تعداد بازدید: 336
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی نقش بسزایی ایفا می کند. بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از شاخص  منبع آب زیرزمینی (gri) خشکسالی آب زیرزمینی منطقه مورد مطالعه بررسی گردید. برای این منظور، داده های 20 چاه پیزومتری واقع در دشت لردگان استان چهارمحال و بختیاری با طول دوره آماری مشترک 25 ساله استفاده گردید. بدین ترتیب، ابتدا شاخص gri با استفاده از رابطه موجود در مقیاس سالانه در محیط نرم افزار excel 2016 محاسبه شد و سپس با استفاده از نرم افزار gs+ و روش وزن دهی معکوس (idw) توزیع مکانی خشکسالی آب زیرزمینی بررسی گردید. نتایج نشان داد که در ابتدای دوره ی آماری خشکسالی شدید در نزدیکی چاه خسروآباد وجود داشت و در دیگر مناطق خشکسالی ملایم رخ داده است و در دوره ی آماری میانی بیشتر خشکسالی به صورت ملایم و متوسط بوده است همچنین در انتهای دوره ی مورد مطالعه در نزدیکی چاه قرح خشکسالی به صورت ملایم بوده و در کل منطقه وضعیت بدون خشکسالی حاکم بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها