• بررسی تغییرات و ارتباط بین آدیپوسایتوکاین ها و شاخص توده بدنی پس از 12 هفته تمرینات استقامتی با شدت متوسط در دختران دارای اضافه وزن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 340
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: اضافه و وزن و چاقی در میان کودکان در دهه های اخیر به طور چشم گیری افزایش یافته است. اضافه وزن در دوران کودکی خطر ابتلا به چاقی را در بزرگسالی افزایش می دهد. خطرات بهداشتی مرتبط با چاقی از جمله سندرم متابولیک و دیابت نوع- دو به خوبی اثبات شده است. هدف از مطالعه برررسی ارتباط بین شاخص توده بدنی، آدیپونکتین و لپتین  پس از 12 هفته تمرینات استقامتی در دختران چاق می باشد.

  روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی 19 دختر با میانگین سنی 6 تا 12 سال شرکت کردند. شاخص های آنتروپومتریک و سطوح سرمی آدیپونکتین و لپتین از آزمودنی هادر حالت ناشتا، به صورت پیش آزمون- پس آزمون و قبل و بعد از 12 هفته تمرینات هوازی با شدت متوسط جمع اوری و ثبت گردید. جهت ارتباط بین داده ها از همبستگی یپرسون استفاده شد.

   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان داد که پس از 12 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط ارتباط معنی داری بین مقادیر bmi، لپتین و آدیپونکتین مشاهده شد.

  نتیجه گیری: با توجه به افزایش آدپیونکتین، کاهش لپتین و ارتباط معنی دار این دو شاخص با شاخص توده بدنی می توان گفت که کاهش وزن ناشی از تمرینات استقامتی در کودکان نقش حیاتی در پیشگیری از بیماری های مختلف در بزرگسالی دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها