• بررسی وضعیت بهداشتی سالن های ورزشی والیبال اردیبل و مقایسه با استانداردهای جهانی والیبال

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/20
  • تعداد بازدید: 307
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی بهداشت فضاها و تجهیزات سالن های ورزشی والیبال اردبیل و مقایسه با استانداردهای جهانی والیبال به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفاده بهینه از آن ها بود.

  روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی بود که از طریق پرسشنامه و تکمیل آن توسط مربیان در اماکن ورزشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سالن های والیبال شهر اردبیل که مجموع 34 سالن را شامل می شد. که تعداد نمونه با جامعه آماری برابر می شد. ارزیابی سالن ها از طریق چک لیست های آماده شده توسط 85 مربی والیبال در کلیه سالن های مورد مطالعه جمع آوری شد. روایی صوری و محتوایی توسط اساتید متخصص مدیریت ورزشی بررسی شد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شد.

  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که به طور میانگین بهداشت (کفپوش، دیوار، فضاها) 77.20 درصد، دارای شرایط بهتری نسبت به سایر مولفه ها بودند هم چنین تهویه (سالن، رختکن، سرویس بهداشتی) 61.80 درصد، بهداشت رختکن و دوش 52.60 درصد، سرویس بهداشتی 24.50 درصد از نظر بهداشتی در رده های بعدی قرار داشتند.

   نتیجه گیری: در مجموع یافته های تحقیق نشان داد که اماکن ورزشی شهر اردبیل نسبت به استانداردهای موجود بهداشت دارای وضعیت مناسبی نیستند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها