• ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری های بیماری زای آبزیان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 393
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مطالعه حاضر به منظور بررسی خاصیت ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر روی دو باکتری بیماری زای مهم در آبزی پروری شامل آئروموناس هیدروفیلا (aeromonas hydrophila) و یرسینیا روکری yersinia ruckeri)) در شرایط in vitro انجام شد. عصاره گیری به روش خیساندن و با استفاده از سه حلال آب مقطر، اتانول و متانول 80 درصد انجام شد. خاصیت ضد میکروبی عصاره ها با استفاده روش انتشار دیسک و اندازه گیری قطر هاله عدم رشد برحسب میلی متر مورد سنجش قرار گرفت. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره ها (mic) نیز به روش میکروبراث دیلوشن برحسب میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری شد. بالاترین خاصیت ضد میکروبی گلبرگ زغفران مربوط به عصارهآبی بود و اختلاف معنی داری در حساسیت دو باکتری مورد مطالعه در مقابل عصارهآبی گلبرگ زعفران مشاهده نشد. هم چنین نتایج تعیین mic عصاره آبی گلبرگ زعفران نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی عصاره آبی برای هر دو باکتری آئروموناس هیدروفیلا و یرسینیا روکری معادل 43.75 میلی گرم بر میلی لیتر بود. بنابراین با توجه به نتایج فوق و غنى بودن پوشش گیاهى شمال شرق کشور از نظر سطح زیر کشت و تولید زعفران، می توان گلبرگ زعفران را به عنوان یک جایگزین مناسب آنتی بیوتیک یا مکمل آنتی بیوتیکی برای درمان بیماری های آبزیان پیشنهاد و مصرف نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها