• مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه دارویی زعفران (.crocus sativus l)تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  به منظور یافتن و توصیه روشی جهت بهبود رشد بنه های دختری با استفاده از مواد آلی اصلاح کننده خاک در مناطق نیمه خشک، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده شامل سه دور آبیاری 30، 50 و 70 روزه به عنوان کرت های اصلی و سه عامل ورمی کمپوست، تراکوتم، بلور آب آ و شاهد به عنوان کرت های فرعی به مدت دو سال (1395-1393) اجرا شد. نتایج نشان داد که بیش ترین تعداد بنه دختری (346.7 عدد در مترمربع) در تیمار بلور آب آ و دور آبیاری 50 روزه در سال دوم و هم چنین بالاترین درصد بنه های دختری استاندارد و غیراستاندارد در سال اول به ترتیب توسط تیمار تلفیقی ورمی کمپوست با بلور آب آ (68.4%) با دور آبیاری 50 روزه و تیمار شاهد (66.3%) با دور آبیاری 03 روزه حاصل شد. بالاترین عملکرد بنه دختری (36.3 تن در هکتار) و کارایی مصرف آب (5.2 کیلوگرم در مترمکعب) با دور آبیاری 70 روزه در سال دوم و به ترتیب تحت تاثیر تیمارهای ترکیبی بلور آب آ با تراکوتم و ورمی کمپوست با تراکوتم حاصل شد. به طور کلی می توان ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک را به صورت تلفیقی و به منظور افزایش بهره وری از منابع آبی موجود و بهبود رشد بنه های دختری گیاه زعفران در مناطق نیمه خشک مورد استفاده قرار داد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها