• بررسی بیماری لکه برگی زعفران ناشی از قارچ alternaria alternate در مزارع زعفران استان خراسان رضوی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 323
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  زعفران (crocus sativus l.) مهم ترین گیاه در جهان است که از کلاله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و مواد معطر در طباخی، قنادی و تولید داروها استفاده می شود. بیماری لکه موجی یکی از مهم ترین بیماری های گیاهی در دنیا به شمار می رود. این بیماری با نام علمی alternaria alternate برای اولین بار از روی اندام های هوایی (برگ) زعفران در ایران گزارش می گردد. بدین منظور از گیاهان مشکوک به بیماری از سطح مزارع زعفران سه شهرستان کاشمر، تربت جام و بردسکن نمونه برداری صورت گرفت. نمونه ها با محلول هیپوکلریت سدیم رقیق شده (1% ماده فعال) به مدت 1 تا 3 دقیقه ضدعفونی سطحی و سه بار با آب مقطر استریل شست و شو داده شدند. سپس این قطعات با کاغذ صافی سترون خشک و بر روی محیط کشت سیبزمینی دکستروز آگار (pda) کشت داده شدند. تشتک ها به مدت 3 تا 5 روز در انکوباتور با دمای c˚ 25 نگهداری شدند. قارچ به روش نوک هیف جداسازی و خالص گردید. بر اساس مشخصات ریخت شناسی و میکروسکوپی با استفاده از کلیدهای معتبر شناسایی و بیماری زایی این جدایه ها به صورت مصنوعی در گلخانه مطابق اصول کخ بر روی اندام هوایی (برگ) زعفران به اثبات رسید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها