• بررسی تأثیر کاربرد عصاره آبی گلبرگ زعفران بر رشد باکتری پکتوباکتریوم و قارچ رایزوکتونیا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 467
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  یکی از مهم ترین معضلات صنعت تولید و تکثیر بنه زعفران، آلودگی های قارچی و باکتریایی است. قارچ رایزوکتونیا و باکتری پکتوباکتریوم از جمله عوامل بیماریزای بنه در مزارع زعفران ایران و جهان محسوب می شود. به منظور بررسی اثر عصاره آبی گلبرگ زعفران بر کنترل و کاهش جمعیت این دو عامل بیماریزا، این تحقیق در دو آزمایش جداگانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تحقیقات کشاورزی و گیاهان دارویی دانشگاه تربت حیدریه در سه تکرار در سال 1397 انجام شد. فاکتور اول شامل زمان نمونه برداری در سه سطح (24، 48 و 72 ساعت پس از کشت) و فاکتور دوم شامل غلظت های ppm 0، 15، 30 و 45 از عصاره آبی گلبرگ زعفران برای قارچ رایزوکتونیا و غلظت های ppm 0، 1500، 1550، 1600، 1650، 1700، 1800، 1750، 1850، 1900، 1950 و 2000 برای پکتوباکتریوم بود. نتایج نشان داد که تاثیر عصاره آبی گلبرگ زعفران بر رشد قارچ رایزوکتونیا تأثیر معنیداری بود و منجر به افزایش رشد آن شد. با افزایش غلظت عصاره، رشد قارچ مذکور تغییر معنی داری نداشت. غلظت های مختلف عصاره آبی گلبرگ زعفران بر روی رشد باکتری پکتوباکریوم تأثیر معنی داری نداشت. بنابراین، توصیه می شود کشاورزان به منظور کاهش آلودگی قارچی بنه های زعفران، از بازگرداندن گلبرگ ها به مزارع خودداری نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها