• بررسی عملکرد سازه نگهبان های متداول شهری در خاک های شنی رس دار (مطالعه موردی: شهر ایلام)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/08/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/08/10
  • تعداد بازدید: 314
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  انتخاب سازه نگهبان مناسب یک کلید برای تکمیل موفقیت آمیز هر پروژه است؛ اما انتخاب سازه نگهبان مناسب در هر گود به دلیل شرایط مختص به آن گود یکی از تصمیمات پیچیده و قابل ملاحظه در مهندسی عمران-ژئوتکنیک به حساب می آید. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار گودهای حفاری شده در خاک های شنی رس دار شهر ایلام، پس از بررسی سازه نگهبان های مختلف، روش های متداول و پرکاربرد میخ کوبی، شمع بتنی و خرپا درزمینه پایدارسازی گودها به عنوان گزینه های مناسب از سوی مهندسین طراح مورد توجه قرارگرفته و طراحی برای گودهایی با اعماق 4 و 7 و 10 انجام گرفت. سپس برای تحلیل و آنالیز دقیق از شرایط موجود و مقایسه عملکرد سازه نگهبان های در نظر گرفته شده مجموعه ای از آنالیزهای عددی با استفاده از کد اجزا محدود plaxis2d انجام شد و در نهایت پس از مقایسه عملکرد سازه نگهبان های در نظر گرفته شده در اعماق یکسان به بررسی اثر عمق بر روی پارامترهایی مانند ضریب اطمینان، نشست قائم، تغییر مکان افقی دیواره گود و تورم کف گود پرداخته شد. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که افزایش عمق گود عموماً، باعث کاهش در ضریب اطمینان سازه نگهبان ها و افزایش پارامترهای نشست قائم، تغییر مکان افقی دیواره گود و تورم کف گود می شود؛ که در زمینه ای شنی رس دار عموماً سازه نگهبان میخکوبی و سپس شمع بتنی دارای بیش ترین ضریب اطمینان و کمترین مقدار در پارامترهای نشست قائم و تغییر مکان افقی دیواره گود می باشند و در مورد پارامتر تورم کف گود پس از سازه نگهبان میخکوبی سازه نگهبان خرپا دارای کم ترین مقدار در تورم کف گود می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها