• ارزیابی المان محدود لوله مدفون آب شهری 160 میلی متر تحت اثر تغییر خواص پلاستیک و الاستیک خاک، گسل امتداد لغز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/08/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/08/10
  • تعداد بازدید: 269
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  ایران کشوری زلزله خیز می باشد، یکی از سیستم هایی که در اثر وقوع زلزله به علت پهنه های وسیع دچار آسیب و خسارت های فراوانی می شود شبکه لوله های مدفون آب می باشد. در این تحقیق سعی شده به بررسی آسیب های وارده بر شبکه لوله های مدفون آب شهری به صورت موردی مرکز شهر شهریار برای لوله 160 میلی متر با اعمال تدریجی جابجایی گسل امتداد لغز 0.1، 0.2، 0.3، 0.4، 0.5 و 0.6 متر و زاویه برخورد 60 درجه مورد بررسی قرار گرفته اند. روش انجام پژوهش در این پژوهش بر اساس مدل سازی سه بعدی قسمتی از خط لوله مدفون با استفاده از خصوصیات واقعی لوله و خاک به وسیله المان های پوسته ای و حجمی در نرم افزار abaqus و برای منطقه مرکز شهر شهریار صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از مدل سازی حاکی از آن است که درجابجایی 0.6 زاویه برخورد 60 درجه شاهد افزایش تنش ها در لوله هستیم. هم چنین با افزایش زاویه اصطحکاکی و چسبندگی شاهد افزایش مقادیر تنش و کرنش هستیم و هم چنین با افزایش مدول الاستیک شاهد کاهش تنش در لوله و عملکرد بهتر آن هستیم.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها