• بررسی سنگ های قیمتی در اشعار فرخی سیستانی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/09
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/09
  • تعداد بازدید: 384
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فرخی سیستانی شاعر بزرگ قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری است که به خاطر ممارست و مطالعه آثار پیشینیان و مهارت در فن موسیقی و دارا بودن ویژگی برجسته سهل و ممتنع، اشعارش از مقامی والا در شعر و شاعری برخوردار می باشد، به گونه ای که بسیاری از شاعران در سروده های خود ابیاتی از فرخی را تضمین کرده و یا قصایدی بر وزن و قافیه و مضمون قصاید او سروده اند، هدف اصلی مقاله حاضر، سنگ های قیمتی در اشعار فرخی سیستانی را بیان می کند و همچنین شناخت مفاهیم شعری او از قرن ششم تا پایان روزگار بازگشت را نشان می دهد، روش مورد مطالعه در این پژوهش بصورت تحلیلی و توصیفی است، یافته های کلی این پژوهش مشخص کرد که فرخی فقط شاعری مداح نیست و قصاید او فقط مدح نیست؛ بلکه مدایح او بیان کننده اوضاع سیاسی و مسائل اجتماعی در دوران غزنوی است. می توان گفت که، در حقیقت، دیوان او مکمّل کتب تاریخی فوق است و در بعضی موارد، به علت ثبت جزئیات، بر آن ها برتری می یابد. بنابر پنداشتِ نگارندگان مقاله، فرخی نه تنها به ستایش غزنویان نپرداخته است، بلکه شاید آنان را سرزنش هم کرده باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها