• ارتقاء اجتماع پذیری در طراحی فضاهای فرهنگی به کمک مهندسی ارزش بررسی موردی (بنیاد فرهنگی هنری استاد آقامیری)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/21
  • تعداد بازدید: 456
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  در این پژوهش ضمن پرداختن به اهمیت انجام مهندسی ارزش در طراحی بناهای فرهنگی به هدف افزایش اجتماع پذیری از طریق اقدام پژوهی پروژه طراحی فرهنگسرای آقامیری در دو مرتبه، یک بار بدون انجام فرآیند مهندسی ارزش و یک بار با انجام فرایند مهندسی ارزش صورت پذیرفت و مقایسه میان دو فرآیند طراحی و شاخص ها و معیارهای مربوط به اجتماع پذیری طرح در دو حالت صورت گرفت تا این نتیجه حاصل گردید. ضمن این که مهندسی ارزش یکی از راهکارهای ارزیابی یک طرح معماری است، نتایج حاصل از آن موجب افزایش کیفی طرح گردیده و به صورت منطقی آن را توجیه می نماید. مهندسی ارزش با تعریف شخصیت یک پروژه طراحی معماری معیارهای کمی و کیفی در طراحی به خوبی تلفیق می نماید و طی این فرایند به ماهیت هنری یک اثر معماری آسیب نمی رساند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها