• طراحی مجموعه تفریحی فرهنگی با رویکرد معماری پایدار به منظور ارتقای کیفیت فراغت شهروندان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/11/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/11/21
  • تعداد بازدید: 366
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مرکز فرهنگی در برگیرنده مجموعه های با ارزش از لحاظ فرهنگ، هنر قدیم و جدید، مکانی متعلق به مردم شهر که به منظور گذراندن اوقات فراغت شهروندان و هم چنین تقویت روابط فکری و اجتماعی امری ضروری و اجتناب پذیر می باشد. از دیدگاه فرهنگی فضاهای تفریحی به عنوان مکان هایی جهت ایجاد و تقویت مناسبات و روابط بیرونی، تعاملات، تغییرات و رویارویی های اجتماعی و مکان هایی که گروه های مختلف با خواسته های متفاوت گردهم جمع می شوند، هستند. تمامی تعاملات لازم و رویارویی های اجتماعی که در مجموعه تفریحی، فرهنگی لازم هست از ارکان و مبانی اصلی معماری پایدار می باشد. از این رو تمرکز این تحقیق برفراهم نمودن تعامل بین تفریح، فرهنگ و مفاهیم پایداریست. به گونه ای که با به کاربردن اصول پایدار در طرح مورد نظر، طراحی با رویکرد پایدار صورت گیرد. در این تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است هدف اصلی این نوشتار که طراحی مجموعه تفریحی-فرهنگی با رویکرد پایداری است، از ابزار اطلاعات کتابخانه ای شامل: کتب، مقالات، پایان نامه ها و هم چنین سایت های اینترنتی معتبر استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها