• گونه شناسی حمام های دوره قاجار با رویکرد کاربری به حمام های عمومی و خصوصی شهر شیراز (نمونه موردی حمام باغ عفیف آباد و حمام توکلی)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1303
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  حمام ها یکی از گونه های شاخص معماری سنتی ایران برشمرده شده که مراحل گوناگون طراحی و اجرای آن، بدون توجه به اقلیم و محیط طبیعی، ممکن نبوده است. در فرهنگ ایرانی پیش از ظهور اسلام و پس از آن ، به بهداشت فردی به عنوان آموزه ای دینی توجه شده است و پس از آن، به بهداشت فردی به عنوان آموزه ای دینی توجه شده و بر این اساس حمام به منزله نشانه کالبدی و اجتماعی بروز این گونه باورها، تجلی مهمی در جامعه ایران داشته است. همچنین عواملی از جمله اهمیت نظافت، رعایت احکام دینی و حفظ حرمت آن در توسعه و رشد معماری گرمابه ها موثر بوده است. حمام های ایران از حیث معماری و تزئینات دارای رتبه بندی در دوره های گوناگون تاریخی بوده و در دوره صفوی به اوج خود رسیده که این روند تا دوره قاجار نیز ادامه داشته است. هچنین، حمام های ایرانی براساس عوامل گوناگون دسته بندی شده اند. در این مقاله، سعی بر آن است، تا بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش پیمایشی، به بررسی گونه های کاربری حمام های دوره قاجار در شهر شیراز پرداخته و چگونگی روابط فضایی حمام های خصوصی و عمومی را با توجه به اقلیم منطقه، بیان کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها