• بررسی مقایسه ای اثرات عصاره آبی الکلی عناب و فراکسیون اتیل استات آن بر تشخیص افتراقی گلبول های سفید در موش صحرایی نر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 472
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  اهداف: هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره عناب و فراکسیون اتیل استات آن بر تشخیص افتراقی گلبول های سفید (wbcs) است. روش پژوهش: در گروه عصاره حیوانات عصاره با دوز (200 میلی گرم بر کیلوگرم) و در گروه فراکسیون، یک دوز از فراکسیون (300 میلی گرم بر کیلوگرم) به روش گاواژ به مدت 4 هفته تجویز شد. در روز 28، حیوانات با تزریق داخل صفاقی اورتان (1.5 گرم بر کیلوگرم) بیهوش شدند، سپس نمونه گیری خون به صورت مستقیم از قلب حیوانات انجام گرفت و چند قطره خون در لوله های سیتراته برای بررسی تشخیصی افتراقی wbcs ریخته شد.

  یافته ها: میزان کلی wbcs در گروه فراکسیون اتیل استات نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشت (0.05(p<. هم چنین درصد هر کدام از گرانولوسیت ها و مونوسیت در گروه فراکسیون اتیل استات نسبت به گروه شاهد کاهش (0.05p< تا 0.01(p< و درصد لنفوسیت در این گروه نسبت به گروه شاهد افزایش معنی داری داشت (0.05(p<. هم چنین میزان نوتروفیل و بازوفیل در گروه عصاره عناب نسبت به گروه شاهد کاهش معنی دای داشت (0.05(p<.

  نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عصاره عناب و فراکسیون اتیل استاتی آن دارای اثرات تحریکی بروی لنفوسیت ها و اثرات مهاری بر روی انواع گرانولوسیت ها می باشند. بنابراین نقش تعدیلی برای سیستم ایمنی ایفا می کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها