• بررسی تاثیر نیترات پتاسیم، اسیدسولفوریک و آب داغ در بهبود جوانه زنی بذر گیاه دارویی غافث (.agrimonia eupatoria l)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 347
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  گیاه غافث (agrimonia eupatoria l.) از تیره rosaceae یک گیاه ارزشمند دارویی است. این گیاه حساس به تنش ها از جمله خشکی و دما در رویشگاه طبیعی است. بذر گیاه غافث دارای پوسته ضخیم و چوبی است و به این دلیل جوانه زنی بذر در شرایط طبیعی معمولا سخت و زمان بر (14 تا 21 روز پس از کشت) است. هدف از این تحقیق افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذر گیاه غافث است. به این منظور تیمار شیمیایی محلول kno3 در غلظت 0.5 درصد در دو زمان 24 ساعت و 48 ساعت، اسید سولفوریک 98 درصد به مدت 5 و 10 دقیقه و آب داغ به مدت 10 دقیقه در نظر گرفته شد. بررسی تیمارها به طور تصادفی و با 3 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد بین تیمارهای اعمال شده، محلول 0.5 درصد kno3 در زمان 24 ساعت به لحاظ موثر بودن بر درصد و سرعت جوانه زنی بذر غافث تفاوت معنی داری با سایر تیمارها و شاهد دارد. بالاترین درصد جوانه زنی در بذرهای تیمار شده با kno3 مشاهده شد. علاوه بر افزایش درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی نیز در بذرهای تیمار شده با این محلول افزایش داشت و اولین بذر جوانه زده 9 روز پس از کشت مشاهده شد. تیمار اسید سولفوریک 98 درصد سبب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی بذر نسبت به شاهد در گیاه غافث شد و تیمار آب داغ اثر چشم گیری بر افزایش درصد و سرعت جوانه زنی بذر نداشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها