• تاثیر عصاره الکلی بابونه بر اثرات منفی آفلاتوکسین و اکراتوکسین بر روی جوجه های گوشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 227
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  هدف از این پژوهش بررسی تاثیر عصاره الکلی گیاه دارویی بابونه بر کاهش اثرات مضر آفلاتوکسین و اکراتوکسین در صفات عملکردی و وزن اندام های داخلی کبد، طحال، سنگدان، پانکراس، بورس فابریسیوس و قلب جوجه های گوشتی می باشد. در این آزمایش از 384 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس- 308 در قالب طرح کاملا تصادفی به روش فاکتوریل 2×2×2 با 8تیمار، 4 تکرار و 12 پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایش شامل: 1:جیره پایه (شاهد)، 2:جیره پایه+ppb 500 آفلاتوکسین، 3:جیره پایه + ppb 250 اکراتوکسین، 4: جیره پایه + 0.3 درصد عصاره بابونه، 5: جیره پایه + ppb 500 آفلاتوکسین با ppb 250 اکراتوکسین، 6: جیره پایه + ppb 250 اکراتوکسین با 0.3 درصد عصاره بابونه، 7: جیره پایه+ ppb 500 آفلاتوکسین با 0.3 درصد عصاره بابونه، 8: جیره پایه + ppb 500 آفلاتوکسین با ppb 250 اکراتوکسین با 0.3 درصد عصاره بابونه بودند. نتایج نشان داد که افزودن آفلاتوکسین و اکراتوکسین به جیره جوجه های گوشتی تاثیر منفی بر صفات عملکردی و وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی داشت و این در حالی است که عصاره الکلی بابونه اثرات منفی ناشی از آفلاتوکسین و اکراتوکسین را در جوجه های گوشتی بهبود بخشید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها