• بررسی توجیه پذیری اقتصادی کشت گیاه خاکشیر در شهرستان تربت حیدریه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/07
  • تعداد بازدید: 790
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  امروزه بهره برداری از گیاهان داروئی با رجوع مجدد به این گیاهان در کشورهای مختلف دنیا رو به افزایش است. به دلایل متعددی تولید اکثرگیاهان داروئی با روش های قدیمی و به صورت برداشت از عرصه های طبیعی مقدور نیست. بررسی تولید و صادرات گیاهان دارویی ایران نیز لزوم توجه به تولید زراعی این گیاهان را نشان می دهد. تولید زراعی این گیاهان پس از گذر از مرحله امکان سنجی کشت و تولید مزرعهای نیازمند یک بررسی و توجیه اقتصادی جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی در خصوص آن، باتوجه به هزینه ها و درآمدها می باشد. در همین راستا این مطالعه، به بررسی امکان کشت گیاه خاکشیر در شهرستان تربت حیدریه، که آیا کشت خاکشیر در این شهرستان صرفه اقتصادی دارد یاخیر پرداخته است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شد و اطلاعات مربوط به قیمت داروهای گیاهی در شهرستان تربت حیدریه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده و مصاحبه با فروشندگان مغازه های عطاری درسال 1396 بدست آمده است. هزینه های تولبد در هر هکتار، مقدار محصول تولید شده و قیمت محصول، فایده (با توجه به سود خالص) برای گیاه خاکشیر محاسبه شده است. نتایج تحقیق نشان داد که، سودخالص خاکشیرآبی 6000000 ریال و سودخالص خاکشیر دیم 6600000 ریال می باشد. بنابراین، کشت گیاه خاکشیر به دلیل اینکه خاکشیر محصولی کم آب و پردرآمد و دارای هزینه فایده مثبت و دوره رشد کوتاه می باشد، دارای بازدهی مثبت اقتصادی در شهرستان تربت حیدریه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها