• طراحی منظر شهرک های صنعتی با تاکید بر فضای سبز به مثابه زیرساخت سبز شهری با رویکرد ارتقاء کیفیت زیست محیطی (نمونه موردی: شهرک صنعتی بهارستان-کرج)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 703
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به توسعه روزافزون صنعت و گسترش سایت های صنعتی بزرگ مقیاس در قالب شهرک های صنعتی به منظور فراهم نمودن بستری کارآمد جهت رفع نیازهای اولیه فعالیت های صنعتی به صورت متمرکز در اطراف شهرها؛ و تولید آلاینده های محیطی از سوی صنایع فعال مستقر، نیاز به ارتقاء کیفیت زیست محیطی و منظر این زیرساخت های صنعتی فعال با استفاده از طراحی فضای سبز بیش تر حس می شود. هدف از این تحقیق کاهش آلودگی های زیست محیطی و بهبود کیفیت محیط جهت جلوگیری از گسترش آلودگی و تبدیل این پتانسیل به زیرساخت سبز شهری منطبق با اصول توسعه پایدار، همراه با بهره گیری بهینه از عملکرد زیست محیطی شهرک صنعتی بهارستان می باشد. شناخت، تحلیل و طراحی محیط و منظر شهرک صنعتی با تمرکز بر فضای سبز و رسیدن به روند طراحی مشخص سایت های صنعتی فعال همراه با الگوی مناسب جهت افزایش سرانه فضای سبز شهرک؛ تقویت، حفاظت، بهسازی و احداث فضای سبز در عرصه های مختلف زیرساختی شهرک از قبیل معابر، پهنه های وسیع جنگل کاری و بادشکن به منظور کنترل جریان هوا و آلاینده های مرکب با آن، که تأثیرگذار بر حوزه های مداخله، بلافصل و فراگیر به لحاظ زیست محیطی و بصری سایت شهرک بوده و در ادامه افزایش خوانش کالبدی، تشخص منظر و عملکرد بهتر دسترسی ها به امکانات و فضاها ازجمله نتایج حاصل از پژوهش حاضر می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها