• تأثیر انطباق کاربری بر معماری داخلی (طرح انطباق کاربری خانه تاریخی کلکته چی تبریز به هتل بوتیک)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 434
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تغییر کاربری انطباقی میتواند اقدامی برای راه حلی برای حفظ خانه های تاریخی متعددی باشد که در تبریز در معرض خطر نابودی قرار دارند. یکی از معیارهای مهم تغییر کاربری انطباقی در باززنده سازی بناهای تاریخی، نوع تغییر کابری جدیدی است که در فرآیند احیای بناهای تاریخی ارزشمند تخصیص داده می شود. این طرح کیفیت نوع تغییر کاربری پیشنهادی برای خانه تاریخی کلکته چی تبریز به هتل بوتیک بر پاسخگویی بنا به روند بهسازی و احیای دوباره آن از نظر هویت معماری ایرانی اسلامی و توسعه در بخش گردشگری و توریسم می پردازد. تغییر کاربری خانه تاریخی کلکته چی تبریز و احیای آن به هتل بوتیک باعث عدم از بین رفتن هویت اصلی بافت شهر و از بین رفتن بناهای ارزشمند و هم چنین باعث جلوگیری از مخروبه شدن و نابودی این خانه تاریخی می شود. این پژوهش از حیث نوع، با توجه به اهداف آن کاربردی است؛ و از حیث راهبرد تحقیقی با توجه به مبنای تفسیری استنتاجی و نوع مستندات مورد استفاده، از نوع تفسیری – تاریخی است. طوری که از راهبرد کیفی در مدل سازی و ارائه مدل های مفهومی با استفاده از شیوه مدلینگ arp استفاده شده است. طرح انطباقی پیشنهاد شده برای تغییر کاربری خانه تاریخی کلکته چی تبریز از نظر معماری داخلی به هتل بوتیک در این نوشتار، در واقع تلاشی برای مفهوم ارائه یک طرح سامانه ای احیای محتوایی و تغییر کاربری مفهومی با توجه به ضرورت همگامی میراث فرهنگی و گردشگری می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها