• بررسی تاثیر عناصر معماری بر فرهنگ و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جزیره کیش)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 436
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  با توجه به تحولات ناشی از جهانی شدن و تاثیر مستقیم آن بر سبک ساخت و ساز و تاثیر آن به طور مستقیم و غیر مستقیم بر زندگی مردم منطقه مسئله فقدان هویت در مناطق در حال توسعه به شدت ملموس می باشد و این مسئله بر اقتصاد و سبک زندگی و هویت اجتماعی مردم تاثیر می گذارد و خواه نا خواه از کیفیت زندگی اجتماعی و هویت اجتماعی می کاهد به همین سبب نیاز به شناخت هویت بومی و استفاده از ظرفیت های آن و حذف کردن نکات منفی و مدرنیزه کردن نکات مثبت آن با توجه به فاکتور های جهانی سازی احساس می شود. امروزه نیز در ایران و علی الخصوص مناطق هدف گردشگری این مسئله نیاز به بازبینی دارد و با استفاده از این فرمول می توان کمک شایانی به برند سازی منطقه و کمک به سیستم اقتصادی، گردشگری و حتی کیفیت زندگی مردم منطقه نمود که می توان عامل پیشرفت روزافزون ویافتن هویت جدید اجتماعی باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها