• بررسی رفتار شالوده های نواری لبه دار مستقر بر روی سطح شیب دار رسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 286
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی رفتار شالوده های نواری لبه دار مستقر بر روی سطح شیب دار رسی

  در سال های اخیر مهندسان ژئوتکنیک به دنبال روشی جایگزین برای بهبود ظرفیت باربری و کاهش نشست شالوده ها هستند. با وجود اینکه روش های مختلفی برای تثبیت خاک شناسایی گردید و به خوبی توسعه یافت، اما ممکن است در برخی شرایط به دلیل گرانی و یا محدودیت های محل اجرای پروژه استفاده از آن ها با مشکلاتی روبه رو شود. در چنین شرایطی یکی از راه هایی که می توان جهت رسیدن به این هدف پیشنهاد نمود، تغییر در ساختار طراحی شالوده سازه است. شالوده های لبه دار به دنبال همین هدف پژوهشگران، با اضافه کردن لبه های فلزی به محیط پیرامونی شالوده به ویژه در مناطقی که سطح آب زیرزمینی به عنوان یک مشکل برای پروژه تلقی می شود، استفاده می گردند. بکارگیری این لبه های فلزی، با محصور کردن خاک در زیر شالوده و انتقال نیروهای ناشی از سازه به اعماق قویتر، ظرفیت باربری و نشست شالوده را به طور چشم گیری بهبود می بخشد. در برخی از سازه های دریایی مثل توربین های بادی شالوده های لبه دار به طور گسترده استفاده می شود. دلیل استفاده از این نوع شالوده ها، راحتی اجرای آن ها در مقایسه با شالوده های عمیق و هزینه کمتر آن ها می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل سازی عددی در نرم افزار flac، تأثیر تغییر طول لبه های فلزی شالوده و هم چنین فاصله آن از تاج سطح شیبدار به عنوان دو عامل مؤثر بر ظرفیت باربری بررسی گردید. نتایج حاصله نشان می دهد، با افزایش طول لبه های فلزی مقدار ظرفیت باربری بیشتر شده و نشست شالوده کاهش می یابد. هم چنین با افزایش فاصله شالوده نسبت به تاج سطح شیبدار، افزایش در مقدار نهایی ظرفیت باربری مشاهده گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها