• بررسی تأثیر مقادیر پیش آمدگی طره مرکزی در تاج و پایه بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 448
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  بررسی تأثیر مقادیر پیش آمدگی طره مرکزی در تاج و پایه بر پاسخ لرزه ای سدهای بتنی قوسی

  در میان انواع سدهای بتنی، سدهای قوسی به سبب انحناهای متعدد در پلان و ارتفاع، از پیچیدگی هندسی بیش تری برخوردار هستند. بهعلاوه اینکه احداث این سدها در مناطق پرخطر لرزه ای گاها اجتناب ناپذیر خواهد بود. خطر لرزه خیزی بالا از یکسو و پیچیدگی های بسیار موجود در هندسه ی سد قوسی از سوی دیگر، طراحی بهینه ی این گونه سدها را با دشواری های بسیاری روبه رو می سازد. گرچه امروزه توسعه ی نرم افزارهای مهندسی، دشواری تحلیل طرح های پیچیده را از میان برداشته، لیکن اینکه در هر یک از این مراحل کدام پارامترها و به چه مقدار باید اصلاح شوند و هندسه به چه صورت دستخوش تغییر قرار گیرد؛ تا توزیع مناسب و بهینه ایی از تنش ها حاصل گردد، مسئله ی مهمی است که می تواند به طور مستقیم در زمان و دقت نتیجهی نهایی مؤثر باشد. چراکه عدم آگاهی درست از نحوه ی اصلاح هندسه ی طرح می تواند، طراح را از مسیر درست رسیدن به طرح بهینه دور نماید. دراین بین اهمیت تجارب گذشته ی طراح در کاهش زمان طراحی چشم گیر خواهد بود، لیکن هر چه طرح دارای شکل پیچیده تری باشد، زمان انجام تحلیل نیز بیش تر شده و هر آزمون و خطای طراح بر هزینه های پروژه می افزاید؛ این مسئله لزوم آگاهی دقیق از اثر متغیرهای طرح را روشن می نماید. ازجمله مهم ترین موارد در تعیین هندسه سدهای بتنی قوسی می توان به شکل طره ی مرکزی اشاره نمود. در مطالعه حاضر سعی شده است تا تأثیر تغییرات مقادیر پیش آمدگی طره مرکزی در تاج و پایه ی سد بر پاسخ دینامیکی سدهای بتنی قوسی موردبررسی قرار گیرد. بدین منظور مدل المان محدود سد بتنی قوسی با ارتفاع 130 متر ساخته شده و نتایج تحلیل های استاتیکی و دینامیکی بررسی شده است. نتایج به دست آمده از بررسی ها نشان می دهد، می توان با تغییر در مقدار پیش آمدگی طره مرکزی در تاج و پایه، به توزیع مناسب تری از تنش ها رسید، به طوری که حتی در برخی طرح ها تنش ها 20 درصد و سطح توزیع تنش 50 درصد کاهش داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها