• مکان یابی کاربری های مراکز تجاری با رویکرد پایداری اجتماعی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 483
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مکان یابی کاربری های مراکز تجاری با رویکرد پایداری اجتماعی

  استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی -کالبدی خاصی از سطح شهر، تابع اصول، قواعد و ساز و کارهای خاصی است که در صورت رعایت آن اصول، موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص بیش تر خواهد شد و در غیر این صورت مشکلات بسیاری بروز می کند. بنابراین در عصرمعاصر دستیابی به تعادل در توزیع فضایی منابع و خدماترسانی در قالب معماری پایدار، هدف اصلی برنامه ریزان می باشد. تعیین توزیع مراکز خدماتی و یا منابع و هزینه، مسأله ای است که اغلب اوقات برنامه ریزان با آن سر و کار دارند و تلاش می کنند که تخصیص منابع و خدمات را هدایت کنند. در برنامه ریزی، توزیع متعادل مستلزم تعیین مکان منابع و تسهیلات است، به گونه ای که همه اقشار جامعه به صورت عادلانه به آن ها دسترسی پیدا کنند. با توجه به اهمیت مکان یابی و جایگاه آن در طرح ها و پروژه های مختلف، اهمیت مکان مراکز تجاری و تأثیر مستقیمی که بر الگو و عملکرد آن خواهد داشت مشخص خواهد شد. روش تحقیق این مقاله به صورت کیفی و از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای بوده که بعد از بررسی و تعاریف کلی در رابطه با اصول مکان یابی و معماری پایدار، به نتایجی رسیده که می تواند الگوی منسبی در راستای ارائه راهکار برای مکانیابی مراکز تجاری در راستای اهداف معماری پایدار نیز باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها