• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/07/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/07/30
  • تعداد بازدید: 396
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی مقاومت گنبد دولایه در برابر خرابی پیش رونده

  امروزه استفاده از انواع سازه های فضاکار و بویژه گنبدها یکی از متداول ترین گزینه ها برای پوشش دهانه های بزرگ می باشد. از طرفی لزوم بررسی مساله خرابی پیشرونده در سیستم های سازه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است که گنبدها نیز از این قائده مستثنی نیستند. روش های استاتیکی خطی موجود طراحی و آنالیز، در مواردی با تعداد ضریب اطمینان های زیاد گرچه قابل کاربرد می باشند ولی نیاز مبرم به بررسی آنالیز های غیرخطی دینامیکی جهت کاهش تعداد ضرایب اطمینان وجود دارد. در این مقاله المان های بحرانی یک گنبد دولایه مشبک شناسایی شده و بارهای دینامیکی حاصل از حذف آن المان ها به سازه اعمال گردد و باز توزیع بار در گنبد مورد ارزیابی قرار گیرد. در نهایت نیز نسبت ضرایب حاصل از تحلیل دینامیکی به استاتیکی بررسی شده ومسیرهای بحرانی مشخص گردیده است. نتایج نشان می دهد که خرابی اعضای لایه ی فوقانی وضعیت بحرانی تری را به ترتیب نسبت به لایه ی میانی و تحتانی ایجاد می کنند و خرابی عضو لایه ی فوقانی تا حدود 2.5 برابر، خرابی عضو قطری در حدود 2 برابر و خرابی عضو تحتانی حدود 1.5 برابر ضعف در مقاومت سایر مقاطع مسیر بحرانی بوجود می آورند. پس خرابی یکی از اعضای لایه ی فوقانی حالت بحرانی تری را در خرابی پیشرونده سازه بوجود می آورد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها