• نقش متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: روستای خانقاه مهاباد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 289
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله نقش متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی: روستای خانقاه مهاباد

  از بدو تولد روستا تا کنون همیشه در کنار اقتصاد روستایی نام کشاورزی و به تبع آن دامداری و زراعت عجین شده است. این رویکرد به اقتصادی می تواند سرچشمه از تفکرات نامطلوب مردم به اقتصاد روستایی شکل گرفته باشد مردمی که روستا را تنها با کشاورزی و دامداری می شناسند. با توجه به سیر تحولی و تکاملی فضاهای روستایی چالش هایی را در ابعاد مختلف زندگی روستایی سبب شده است. در قالب الگوی توسعه پایدار، پایداری معیشت و امنیت اقتصادی در نواحی روستایی از اهمت بسیار اساسی برخوردار است. زیرا از طرفی باید با افزایش کارایی، میزان بهره وری از ظرفیت ها و توان بالقوه و بالفعل موجود در فعالیت های اقتصادی را افزایش داد و از طرف دیگر جهت تضمین استمرار معیشت، ایجاد اشتغال و درآمد اقدام به متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در جاهای روستایی نمود. اتخاذ چنین راهبردی از طریق کارکردهای خود در شرایط نامساعد طبیعی و انسانی، پایداری سکونت را در این نواحی تضمین خواهد نمود. اقتصاد روستای خانقاه مهاباد به واسعه نزدیکی به شهرستان مهاباد و به تبع آن مهاجرت پذیری زیاد سبب شده است که تا اقتصاد غیر کشاورزی که به شدت نوپا هست در این مقاله با توجه به برداشت های محیطی و بررسی های انجام شده که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است به بررسی میزان فضاهای تجاری و تنوع آن ها در روستای خانقاه پرداخته شده است که می تواند با بسترسازی مناسب به کلیدی برای پایداری روستای خانقاه تبدیل گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم