• پیاده روها، فضاهای شهری فراموش شده (نمونه موردی زاهدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1575
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  پیاده رو بخش هایی از معابر شهری با بیشترین نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط با عابر پیاده بوده وفضایی برای انجام فعالیت های مختلف شهری محسوب می شوند. این فعالیت ها چه از نوع تفریحی، خرید، اجتماعی و ... تحت تاثیر کیفیت های فضاهای پیاده رو ها که بخش قابل توجهی از فضاهای شهری هستند می باشند. برای غالب پیادهروها طراحی اصولی انجام نپذیرفته است و غالب پیاده روها به مرور زمان با شکل گیری دانه های حاشیه خیابان ها شکل گرفته اند. آسیب های فراوانی را در جداره ها، مبلمان و کف پیاده روها می توان مشاهده نمود. به طوری که اختلاف سطح های فراوان در سطح پیاده روها امکان تردد عابرین بالاخص معلولین و سالمندان رابا مشکل مواجه می کند. همچنین جداره های پیاده روها که باید نماهای پویا و فعال باشند و به آسایش شهروندان و عابرین پیاده کمک کنند، باعث اغتشاش در روحیه شهروندان خواهند شد. چون جداره ها بدون ضابطه و بدون طرح مناسب شکل گرفته اند. مقاله حاضر بر آنست تا با توجه به نقش پیاده رو در شکل گیری سیما و منظر شهری به عملکردهای مهم در خور شان پیاده روها توجه داشته باشد، عوامل اغتشاش و آسیب های موجود پیاده روها در سطح شهر زاهدان را معرفی نموده و برای بهبود آن راهکار مناسب ارائه نماید. روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد و از نمونه موردی نیز جهت هر چه بهتر بیان کردن مساله تحقیق استفاده می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها