• بررسی و ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های میان مرتبه فولادی با سیستم های مختلف سازه ای

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1397/12/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1397/12/23
  • تعداد بازدید: 210
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی و ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های میان مرتبه فولادی با سیستم های مختلف سازه ای

  بررسی رفتار لرزه ای سیستم های ترکیبی در ارتفاع تحت زلزله های نزدیک گسل و بدست آوردن ضریب رفتار سازه های فولادی میان مرتبه که دارای سیستم ترکیبی قاب خمشی و مهاربندی واگرا در ارتفاع دارای ابهامات اساسی در علم عمران است که یافتن آن حائز اهمیت می باشد. ضریب رفتار یکی از پارامترهای طراحی لرزه ای است که عملکرد غیرخطی سازه را در طول زلزله قوی در نظر می گیرد. با تکیه بر این، از آیین نامه های طراحی لرزه ای منجر به کاهش بارز لرزه ای تحمیل شده در سازه می شوند. ساختمان ها را می توان برای نیروی زلزله بسیار کم تر از آن چه در رفتار خطی مورد نیاز است طراحی شود. این کاهش بارهای طراحی با استفاده از آیین نامه لرزه ای از طریق استفاده از ضریب رفتار است. این تحقیق به ارزیابی ضریب رفتار سیستم ترکیبی قاب خمشی و قاب مهاربندی واگرا در ساختمان های میان مرتبه اختصاص دارد. هر چند تاکنون تحقیقات بسیاری برای ارزیابی ضریب رفتار مهاربند کمانش تاب انجام شده است ولی در این تحقیق می خواهیم ضریب رفتار سازه هایی که دارای 2 سیستم سازه ای (2 گانه) در ارتفاع است را بدست بیاوریم. و رفتار این قاب ها با آنالیزهای دینامیکی غیرخطی افزاینده تحت رکوردهای نزدیک گسل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها