• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/05/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/05/24
  • تعداد بازدید: 360
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله مدل مدیریت بازاریابی ورزش

  زمینه و هدف: هدف از این مقاله تشریح و تبیین مدل بازاریابی ورزشی براساس اطلاعات گردآوری شده از موسسات و سازمانهای خدماتی و تولیدی ورزشی در سطح جامعه می باشد.

  روش کار: استفاده از روش های کمی و کیفی متداول در کارهای تحقیقی علوم مدیریت جهت گردآوری اطلاعات برای طرح مدل بازاریابی ورزشی بهینه و پویا برای سازمان ها و موسسات ورزشی.

  یافته ها: با استناد به این مقاله میتوان با استفاده از استراتژی های ترکیبی در بازاریابی ورزشی به شرکت ها در رسدن به اهدافشان کمک کرد. هم چنین شناسایی نقاط قوت و ضعف در امر بازاریابی و انتخاب استراتژی تاثیرگذار و نیز ارزیابی و کنترل منظم بازار و روش های بازاریابی، موسسات تولیدی و خدماتی حوزه ورزشی را در رسیدن به برنامه ها و طرح های از پیش تعیین شده کمک نمود.

  نتیجه گیری: بازاریابی ورزشی یکی از مهم ترین عملکردهای یک کسب و کار ورزش است. دلیل این است که فعالیت های بازاریابی ورزشی به کسب و کار را تعریف کنیم. رشد صنعت ورزش فوق العاده است و نشان می دهد هیچ نشانه ای از کند شدن ندارد. هم چنین، بازاریابی ورزشی یک فرایند است. روند یک چرخه مداوم است. از این رو، بازاریابی یک تابع است که هرگز پایان نمی یابد. مدل مدیریت بازاریابی ورزشی یک تصویر از عناصر و فرایند بازاریابی ورزشی است. آن باید به عنوان یک راهنما برای مدیریت توابع بازاریابی شرکت خدمت کنند. مدل عناصر بازاریابی، جانشینی از عناصر و توابع، فرآیند مدیریت، و وابستگی متقابل عناصر نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها