• بررسی عددی اثر ضخامت و مقاومت فشاری بتن بر رفتار سازه زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری سطحی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 214
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی عددی اثر ضخامت و مقاومت فشاری بتن بر رفتار سازه زیرزمینی تحت بارگذاری انفجاری سطحی

  در این مقاله اثر دو پارامتر ضخامت دیواره بتنی و مقاومت فشاری بتن بر رفتار سازه زیرزمینی مدفون در خاک ماسه ای تحت اثر انفجار سطحی بررسی می شود. در این راستا، یک سازه زیرزمینی به ابعاد 5×5×8 برای ضخامت های های 30، 50 و 80 سانتی متر در هایدروکد اتوداین مدل سازی می شود. تحلیل عددی هرکدام از ضخامت ها برای مقاومت فشاری های 35، 50 و 80 مگا پاسکال صورت می پذیرد. برای بررسی و تحلیل نتایج از شاخص فشار دینامیکی وارد وجه جلوی سازه (نزدیک ترین وجه جانبی به خرج انفجاری) استفاده شده است. نتایج نشان دادند که مقدار بیشینه فشار با افزایش ضخامت دیواره به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد. هم چنین بررسی های عددی نشان میدهند افزایش مقاومت فشاری بتن بر منحنی فشار دینامیکی زمان ناچیز است. علاوه بر این دیده می شود، در مدل های با ضخامت 30 سانتی متر، مقدار بیشینه فشار با افزایش مقاومت فشاری افزایش پیدا کرده است؛ درحالی که در مدل های های 53 سانتی متر و 83 سانتیمتر، افزایش مقاومت فشاری باعث کاهش مقدار بیشینه فشار شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها