• ارزیابی قابلیت و تحلیل حساسیت اطمینان سازه فضا کار گنبدی 120 عضوی با روش فراکاوشی ازدحام ذرات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 195
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله ارزیابی قابلیت و تحلیل حساسیت اطمینان سازه فضا کار گنبدی 120 عضوی با روش فراکاوشی ازدحام ذرات

   در حال حاضر گرایش شدیدی به استفاده از تکنیک های نظیر الگوریتم های فرااکتشافی در علوم مختلف مهندسی مطرح است. هدف از این پژوهش کاربرد بررسی الگوریتم های فرااکتشافی در مسائل مختلف قابلیت اطمینان برای ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان، احتمال خرابی و تعیین نقطه طراحی می باشد. خلاصه نتایج بدست آمده نشان داد که الگوریتم های فرااکتشافی استفاده شده در ا ین پژوهش از توانایی بالایی در ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان احتمال خرابی در مسائل مختلف برخوردار هستند. از جمله مزایای این الگوریتم ها در مسائل ارزیابی قابلیت اطمینان عدم نیاز به مشتق تابع شرایط حدی به منظور بهینه سازی و یافتن شاخص قابلیت اطمینان می باشد. این ویژگی باعث می شود تا عمل بهینه سازی بر روی توابع شرایط حدی با رفتار غیرخطی بالا به راحتی توسط الگوریتم های فرااکتشافی انجام گردد. همان طور که مشخص است و با افزایش ارتفاع سازه با یک دهانه ثابت قابلیت اطمینان افزایش 8 درصد و احتمال خرابی هم به همان درصد کاهش می یابد و همان طور که مشخص است می توان استناد نمود در ارتفاع ها کم سازه از حالت پایداری خارج می شو د که یک امر بدهی است و هم چنین نتایج مشخص نمود که سازه های نوع 200 عضوی با دهانه 20 متر دارا پایداری بیش تر از سازه 120 عضوی با دهانه 20 متری است و می توان گفت دلیل اینکه سازه دارا قابلیت اطمینان در حالت ارتفاع پایین است همین افزایش عضو در دهانه ثابت است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها