• بررسی اثربخشی طرح های مهار سیلاب در نشست رسوبات و تراز ایستایی آب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1398/03/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1398/03/30
  • تعداد بازدید: 298
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقاله بررسی اثربخشی طرح های مهار سیلاب در نشست رسوبات و تراز ایستایی آب

  ذخیره سازی آب در دشت های آبرفتی و آبخوان ها از طریق تغذیعه مصنوعی با استفاده از پخش سیلاب نه تنها گامی موثر در جهت استفاده بهینه از نزولات جوی برای جبران افت ناشی از بهره برداری منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از خسارت سیل در پایین دست بوده، بلکه تدبیری مفید برای مشکل خشک سالی و کاهش آثار زیان بار آن می باشد. در این پژوهش، یک سری طرح های کنترل سیلاب در قالب احداث حوضچه های تغذیه مصنوعی، ترکینست (گوراب)، ایجاد خاکریزهای هلالی، کانال های غلام گردشی و کانال های پخش سیلاب با خطوط تراز مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس بررسی های به عمل آمده، هر یک از سیستم های تغذیه مصنوعی اجرا شده دارای یک ویژگی های مثبت و یا منفی می باشند. در روش های حوضچه و ترکینست سطح کم تری را اشغال می نمایند ولی نشست رسوبات بر روی سطح نفوذ و کاهش شدیدی نفوذپذیری وجود دارد. در روش پخش سیلاب با استفاده از کانال ب های روش خطوط تراز امکان نفوذ حجم قابل توجهی آب قبل تبخیر بوده، روند کاهش نفوذپذیری بسیار کندتر می باشد و علاوه بر قابل استفاده بودن عرصه پخش، بخشی از نیاز آبی گیاهان مستقر در عرصه پخش نیز تامین می گردد. در سیستم غلام گردشی به علت جاری بودن آب در کانال های نفوذ؛ حجم رسوبات ته نشست در سطح نفوذ کم تر از سایر روش ها می باشد ولی به علت کم تر بودن سطح نفوذ حجم کم تری از آب را می توان نفوذ داد. با توجه به نتایج حاصل اطلاعات چاه های پیزومتری واقع در دشت؛ روند تغییرات ارتفاع سطح ایستایی چاه های متاثر از تاسیسات تغذیه مصنوعی و چاه های شاهد قابل از احداث تاسیسات تغذیه مصنوعی تقریبا یکسان است، در حالی که بعد از احداث تاسیسات تغذیه مصنوعی تراز سفره آب زیرزمینی حدود 1.5 متر افزایش داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها